en de ru
Zwiększ sprzedaż na allegro
Masz już konto w Galerieallegro.pl?

Regulamin

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. GalerieAllegro.pl jest serwisem umożliwiającym tworzenie galerii zdjęć oraz publikacje ich na aukcjach internetowych (Allegro, eBay, Świstak).
  2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną GalerieAllegro.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.galerieallegro.pl/regulamin.php. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
  3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest EBROS Mariusz Rosa, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka, zwany dalej Administratorem.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Do korzystania z serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych.
  5. Rejestracja jest opcjonalna i pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji Serwisu.
  6. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  8. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

 2. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  2. Użytkownik ma prawo do tworzenia galerii i publikacji zdjęć, które są jego autorstwa lub też autor wyraził zgodę na ich przetwarzanie oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników.
  3. Użytkownik ma prawo zamieścić na swojej aukcji, stronie internetowej, blogu i w innych miejscach w Internecie galerię stworzoną za pomocą Serwisu, ale tylko przy pomocy kodu HTML udostępnionego na łamach Serwisu. Modyfikowanie kodu, usuwanie jego fragmentów, wstawianie zdjęć innych niż miniaturki (tzw. hotlinkowanie) nie jest dozwolone.
  4. Serwis przechowuje przesłane przez Użytkowników zdjęcia tak długo jak są one używane. Zdjęcia są kasowane, jeśli przez 2 miesiące (4 miesiące dla Plus+) dana galeria nie jest używana (nie zostanie odwiedzona).
  5. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (http://www.GalerieAllegro.pl/kontakt.php).
  6. Tworzenie, edycja i publikacja galerii zdjęć w ramach podstawowego konta jest bezpłatna.
  7. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności konta do konta "Plus+". Koszt rozszerzenia reguluje cennik. Rozszerzenie do konta "Plus+" nie jest obowiązkowe.

 3. Administrowanie Serwisem
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
   3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
   2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
   3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.