en de ru
Zwiększ sprzedaż na allegro
Masz już konto w Galerieallegro.pl?

Regulamin

Polityka PrywatnościPostanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie [galerieallegro.pl] („Serwis”) jest THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 386580113, KRS 0000851194, NIP 5272931749.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu +48 794907230, pod adresem e-mail kontakt@ebros.pl, pisemnie na adres: ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nich wynikającym, w celu:

  • wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z rejestracją w Serwisie lub skorzystaniem z usługi dostępnej za jego pośrednictwem oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy – w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Serwisie lub skorzystały z usługi z jego wykorzystaniem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));

  • odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunkach współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w zwiazku z rejestracją w Serwisie lub skorzystaniem z usługi z jego wykorzystaniem, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów marketingowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

Ponadto, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje Prawa

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody lub w celu realizacji zawartej z tą osobą umowy.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 794907230, pod adresem e-mail kontakt@ebros.pl, pisemnie na adres: ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy podmiotom trzecim danych zebranych za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Serwisu, świadczenia usług związanych prowadzeniem rozliczeń podatkowych lub związanych z innymi dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT. Dane osobowe mogą być również udostępnione nabywcy praw do Serwisu.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Serwisie, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez przeslanie informacji pocztą elektroniczną.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.